بسم الله الرحمن الرحیم

درباره انتشارات فرید دانش

بانک کتاب فرید

تأسیس 1355 توسط مرحوم حسین صدیقی آخا ( کتابفروشی صدیقی )

ورود به عرصه نشر و پخش کتاب در سال 1372 ( نشر و پخش فرید )

ورود مجدد به عرصه نشر توسط ابراهیم صدیقی آخا در سال 1395 ( انتشارات فرید دانش )

از سال 1395 با انگیزه تغییر در روش های فروش خود اقدام به تأسیس تارنما (سایت) www.faridketab.ir  جهت ارتباط هرچه بیشتر و گسترده تر با مخاطبان نموده است . در این راستا از خدمات جانبی ارسال رایگان برای سراسر تهران و ارسال پستی برای سراسر کشور برخوردار می باشد . عرصه فعالیت این مجموعه را به طور فراگیر تمام انواع کتب مذهبی ، تاریخی ، ادبی ، روان شناسی ، زبان ، کمک درسی ، درسی و ... در بر می گیرد .